Downloads

Agenda ledenvergadering 2020

De agenda voor de ledenvergadering van 2020.... download

Verklaring kaskommissie 2019

De verklaring van de kaskommissie over 2019, decharge penningmeester en bestuur.... download

Jaarrekening 2019

De definitieve jaarrekening over 2019.... download