Huurdersvereniging de Waakvlam

Over ons

Bestuursleden gezocht!

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor ons bestuur!
Denk jij dat je ons team kan versterken en op te kunnen komen voor de huurders van ymere in Haarlem en omgeving.
Dan willen we je graag leren kennen!

Wat doet huurdersvereniging de Waakvlam

Huurdersorganisatie de Waakvlam behartigt de belangen van alle huurders in Haarlem van wooncorporatie de Waakvlam.

In feite houden wij ons bezig met alles waar Ymere zich ook mee bezig houd, alleen dan vanuit het perspectief van de huurder. De prestatieafspraken met huurders, corporatie en gemeente, de jaarlijkse huurverhoging in overleg met het overkoepelende orgaan SHY (samenwerkende huurdersorganistatie’s Ymere), onderhoud en renovatieprojecten van Ymere zijn belangrijke onderwerpen van overleg.

De Waakvlam kent een bestuur van vrijwilligers met werkgroepen die rondom een thema adviseren aan de Ymere. Ook zijn er meer dan 45 bewonerscommissies aangesloten bij de Waakvlam.

De belangrijkste taken van een huurdersorganisatie zijn:

– Het behartigen van de belangen van huurders.
– Het vertegenwoordigen van het huurdersbelang.
– Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de corporatie.
– Het raadplegen, adviseren en ondersteunen van de bewonerscommisies.

Een stukje geschiedenis over de Waavklam

Woningbouwvereniging De Vonk wilde een gelijkwaardige partner zoeken om in de toekomst beter op de veranderende woonmarkt te kunnen inspelen. Als vereniging had De Vonk een verenigingsraad. Deze verenigingsraad ging akkoord met de omvorming van woningbouwvereniging naar Stichting Woonmaatschappij De Vonk onder voorwaarde dat er een belangenraad zou komen, die namens de huurders als volwaardig gesprekspartner zou fungeren.

Het werd een vereniging en op 17 juni 1998 werd de oprichting van Huurdersvereniging De Waakvlam een feit.

Tijdens deze oprichtingsvergadering werd met de verhuurder De Stichting Woonmaatschappij een samenwerkingsovereenkomst gesloten, die tot op heden als een rode draad het te voeren beleid bepaalt.
Op 1 januari 2008 volgde de fusie met Ymere. Momenteel is Ymere de op een na grootste woningbouwcorporatie.
Wat doet De Waakvlam
Huurdersvereniging De Waakvlam is een belangenvereniging door en voor huurders, die een woning huren van woningcorporatie Ymere. In zaken waarin volgens het convenant advies nodig is wordt dit, gevraagd of ongevraagd, door De Waakvlam gegeven. De Waakvlam heeft voor een status als vereniging gekozen, om middels haar leden de koers te bepalen. Bewonerscommissies voeren in het beleid een erg actieve rol als het gaat om direct contact met de huurders en uitvoerende zaken.

Publicaties