Huurdersvereniging de Waakvlam

vertegenwoordigd Huurders van Ymere in Haarlem

Bewonerscommisie's

hèt bc informatie platform.

Moeite met Yammer of kunt u niet inloggen?
De waakvlam helpt u hier graag mee! Mail ons op info@dewaakvlam.nl
en wij nemen z.s.m contact met u op.

Een bewonerscommisie

Vindt u dat er iets moet veranderen in het complex of de straat waar u woont? Bent u graag als eerste op de hoogte van wat er speelt in uw buurt? Vindt u het belangrijk dat Portaal of de gemeente rekening houdt met de mening van bewoners? Als het antwoord op één van deze vragen ja is, dan is een bewonerscommissie echt iets voor u. Is er geen bewonerscommissie in uw complex of buurt, dan helpt de Waakvlam u graag om er een op te richten. Als individuele huurder begint u weinig. Maar samen met andere bewoners staat u sterk.

In vier stappen een bewonerscommissie oprichten

STAP 1 De initiatiefgroep: voorbereiding
Misschien kent u al bewoners die er net zo over denken als u. Als dat niet het geval is, is het raadzaam om eerst op zoek te gaan naar een medestander. Bewoners die zich net als u betrokken voelen bij wat er speelt in de straat of buurt. Samen kunt u het voorwerk doen om tot een bewonersorganisatie te komen.

STAP 2 Bewonersvergadering: steun van de achterban
Om een gezamenlijke start te kunnen maken, organiseert u een bewonersvergadering. U vindt dat er iets moet gebeuren. En u heeft goede ideeën waarmee u aan de slag wilt gaan. Maar wat vinden de andere bewoners? En willen ze zelf meehelpen? Dat komt u het beste te weten door het aan de medebewoners te vragen. En hoe meer steun u krijgt van andere bewoners, des te beter.

STAP 3 Basisafspraken van een bewonersorganisatie
Om te zorgen dat de samenwerking in de bewonerscommissie lekker loopt, is het verstandig om een aantal dingen te bespreken. Belangrijke onderwerpen om met elkaar afspraken over te maken zijn:

  • Wat is het doel van de bewonerscommissie?
  • Hoe willen we dat bereiken?
  • Welke taken pakken we op en wie doet wat?
  • Hoe betrekken we de andere bewoners?

STAP 4 Bekendmaking bij de Waakvlam
Zorg dat iedereen van uw bestaan af weet: bewoners, de gemeente, het welzijnswerk, enzovoorts. En vergeet vooral niet om u bekend te maken aan de Waakvlam. Anders loopt u subsidie mis! Bovendien willen wij graag met bewonerscommissies praten over allerlei zaken die belangrijk zijn voor bewoners. Bijvoorbeeld over het onderhoud of de leefbaarheid. Ook de Waakvlam wil graag weten wat er in uw complex of buurt speelt. Want alleen dan kunnen wij de belangen van de huurders goed behartigen.

In dit document, Prestatieafspraken Haarlem 2018 tot en met 2021 – Samen verder, zijn de afspraken vastgelegd die de gemeente Haarlem, de woningcorporaties Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere en de lokale huurdersorganisaties Bewonerskern Pré, Bewonersraad Elan Wonen en Huurdersvereniging de Waakvlam (Ymere) met elkaar hebben gemaakt.

Download de Prestatie afspraken hier in PDF

In de Samenwerkingsovereenkomst tussen Ymere en de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) is vastgelegd wat huurder en verhuurder moeten doen om aan de eisen van de Overlegwet te voldoen. Deze overeenkomst is eigenlijk een uitbreiding van de Overlegwet – met nog wat meer rechten voor bewonerscommissies – en wordt het meeste door huurders gebruikt. Handig is ook de erin opgenomen kruisjeslijst, die precies aangeeft welke rechten er zijn bij welke onderwerpen.

Download de Samenwerkingsovereenkomst hier in PDF

De belangrijkste wet voor bewonerscommissies en huurdersverenigingen is de Overlegwet, formeel ‘Wet op het overleg huurders verhuurder’. Deze wet geeft bewonerscommissies informatierecht, overlegrecht, adviesrecht en agenderingsrecht.

Download de overlegwet hier in PDF

Dit is een voorbeeld-reglement dat is bedoeld om de taken en de werkwijze van een bewonerscommissie vast te leggen. Een bewonerscommissie is een groep mensen die zich inzet voor de belangen van de bewoners van complex een straat of een wijk. Dit reglement voldoet aan de eisen die de ‘Wet op het overleg huurders verhuurder’ (de Overlegwet) aan een bewonerscommissie stelt. 

Download hier het Modelreglement bewonerscommissie in PDF