Een bewonerscommissie is een groep huurders die de belangen behartigt van alle huurders in een of meer dicht bij elkaar gelegen woningcomplexen. Dit is in het geval van de Waakvlam, woningcorporatie Ymere.

De belangrijkste taak van een bewonerscommissie is om de bewoners van een flat of straat in gesprek te gaan met Ymere over het onderhoud, de energiezuinigheid, de leefbaarheid en de huurprijzen.

Voor een corporatie is het prettig om met een bewonerscommissie te werken omdat vragen en klachten zo op een snelle en praktische manier bij de corporatie terechtkomen. Huurdersvereniging de Waakvlam ondersteund deze bewonerscommisies in hun gesprek en onderhandelinag met Ymere.

De rechten en plichten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies zijn vastgelegd in de ‘Wet op het Overleg Huurders Verhuurders’

Bewonerscommissies hebben iets minder rechten dan huurdersorganisaties. Zo mogen zij, in tegenstelling tot huurdersorganisaties, alleen meepraten over het eigen wooncomplex, hebben ze geen instemmingsrecht over servicekosten en ontvangen ze geen onkosten vergoeding. Volgens de wet hebben bewonerscommissies:

  • Informatierecht: het recht om informatie van de verhuurder te ontvangen (bijvoorbeeld over renovatie- of sloopplannen).
  • Overlegrecht: ze kunnen, in bepaalde situaties, aan de verhuurder vragen met hen te overleggen. Dit moet eens per jaar verplicht gebeuren.
  • Adviesrecht: het recht om advies te geven over voorgenomen beleid.
  • Agenderingsrecht: het recht om onderwerpen op de overlegagenda te zetten.

Overlegrecht

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben een overlegrecht. Dit betekent dat zij in bepaalde situaties de verhuurder kunnen vragen met hen te overleggen. Dit overleg kan op verschillende manieren plaatsvinden:

  • Jaarlijks: de verhuurder moet minimaal 1 keer per jaar overleggen met zijn huurdersorganisatie en bewonerscommissie.
  • Op verzoek: de huurdersorganisatie of bewonerscommissie kan de verhuurder vragen met hen te overleggen. Dit overleg gaat over de informatie die de verhuurder heeft gegeven op grond van het informatierecht.
  • Bij beleidswijzigingen: de verhuurder moet met de betrokken huurdersorganisatie en bewonerscommissie overleggen als hij het beleid of het beheer wil veranderen.