vrijdag, mei 17

Over bewonerscommissies

Bewonerscommissies houden zich met de belangen van huurders in hun eigen complex bezig. Vaak gaat dat om hele concrete belangen. Zoals te hoge servicekosten, onderhoudsklachten of de leefbaarheid in het complex. Overleg met de verhuurder hebben bewonerscommissies ook, maar dat beperkt zich tot zaken die in het complex spelen.

De naam ‘bewonerscommissie’ wordt vooral gebruikt als het om huurders van een woningcorporatie gaat. Als huurders van een commerciële verhuurder zich op complex- of wijkniveau organiseren noemen zij zich vaak ‘huurdersvereniging’ of ‘bewoners(belangen)vereniging’.

Klankbordgroep of bewonerscommissie

Soms willen mensen een bewonerscommissie oprichten omdat ze samen meer willen bereiken voor hun complex. Als ze de woningcorporatie bellen voor informatie krijgen ze soms te horen dat ze net zo goed een klankbordcommissie kunnen oprichten. Dat is minder moeite maar het beperkt de georganiseerde bewoners ook in de rechten en mogelijkheden. Neem contact op met De Waakvlam als u deze suggestie krijgt. Wij kunnen u dan informeren en adviseren.