woensdag, april 24

Juridisch

Ymere niet verantwoordelijk bij calamiteit!
Juridisch

Ymere niet verantwoordelijk bij calamiteit!

Door: Jan van de Laar Als u huurder heeft u zelf de keuze of u een inboedelverzekering afsluit of niet. Veel mensen denken dat de spullen die ze hebben haast geen waarde hebben en dat een inboedelverzekering daarom geen nut zou hebben. Maar er zijn gevallen waarbij huurders spijt als haren op hun hoofd hebben dat ze geen inboedelverzekering hadden afgesloten. Een mooi voorbeeld daarvan deed zich voor op het Teylerplein. Daar was sprake van een calamiteit met het riool. De woning van een aantal huurders kwam volledig blank te staan. De appartementen zaten onder de smurrie. De hele inboedel was onbruikbaar geworden. De huurders beklaagden zich bij Ymere en stelden dat zij aansprakelijk zou zijn voor de schade in de woning en de schade aan de spullen die onbruikbaar waren geworden. ...