dinsdag, juni 11

SHY

Onderhandelingen huuraanpassing
SHY

Onderhandelingen huuraanpassing

Elk jaar onderhandelt Ymere met de huurdersorganisatie SHY over de huuraanpassing. Dit jaar heeft SHY geen volledig positief advies gegeven. Helaas betekent dat niet dat de huurverhoging dan niet door gaat. Ymere mag het advies (‘met redenen omkleed’) naast zich neerleggen en doet dat ook. In dit stuk ziet u wat de huuraanpassingen zijn van Ymere. Allereerst het goede nieuws: rond een derde van de huurders krijgt een huurverlaging en betaalt per 1 juli een huur van € 575. In de nationale prestatieafspraken zijn het Rijk, Aedes en de Woonbond overeengekomen om bij huurders met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum en een huur van meer dan € 575, de huur te verlagen tot € 575. U leest er hier meer over.Huurders die recht hebben op huurverlaging krijgen in de eerste ...
SHY

Geen overeenstemming met corporaties

De Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) komen niet tot overeenstemming met de woningbouwcorporatie. Zij zijn het voor het eerst niet eens geworden over de jaarlijkse huurverhoging. Alle inspanningen ten spijt bleek er niet genoeg ruimte om de huurders, die allemaal in financieel zwaar weer verkeren, tegemoet te komen. Door de onwerkelijk hoge inflatie en de druk op de energiemarkt zijn alle prijzen zo gestegen dat iedereen en zo ook de huurders van Ymere elk dubbeltje moet omdraaien. Dat geldt ook voor de (hogere) middeninkomens. SHY maakt zich al langer ook zorgen over de financiële positie van deze huurders. Landelijke wetgeving heeft ervoor gezorgd dat de huren van corporatiehuurders met een laag inkomen dit jaar eenmalig verlaagd worden. SHY heeft er bij Ymere op aange...