Downloads

Samenwerkingsovereenkomst mei 2021

In de Samenwerkingsovereenkomst tussen Ymere en de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) is vastgelegd wat huurder en verhuurder moeten doen om aan de eisen van de Overlegwet te voldoen. Deze overeenkomst is eigenlijk een uitbreiding van de Overlegwet.... download

Agenda ledenvergadering 2020

De agenda voor de ledenvergadering van 2020.... download

Verklaring kaskommissie 2019

De verklaring van de kaskommissie over 2019, decharge penningmeester en bestuur.... download

Jaarrekening 2019

De definitieve jaarrekening over 2019.... download