Het vierde huis (hulp bij urgentieverklaring)

Als je dringend op zoek bent naar een woning, heb je soms een verklaring nodig van de gemeente. Daarin staat bijvoorbeeld dat je aan de voorwaarden voldoet voor een woning met aanpassingen. Of dat je door je situatie voorrang hebt op het vinden van een woning. Het aanvragen van een verklaring kan best ingewikkeld zijn. Heel veel mensen zijn op zoek naar een huis. Gemeenten hebben daarom allerlei regels om te bepalen wie voorrang krijgt of niet. Maar de regels kunnen per gemeente enorm verschillen.

Uitzoeken of de regels voor jou ook leiden tot een geldige urgentieverklaring is nog niet zo simpel. De Waakvlam vind dat eigenlijk te dol voor woorden. Het leidt tot rechtsongelijkheid, dat is iets wat we niet moeten willen. Maar goed: gelukkig is er een instantie die je de weg kan wijzen, en dat is Het Vierde Huis.

Het Vierde Huis ondersteunt een in aantal gemeenten bij urgente woonproblemen: ze helpt woningzoekenden bij het aanvragen van de verklaringen die ze nodig hebben. Ze kennen de regels van de gemeenten, en werken altijd volgens dezelfde aanpak. Zo zorgen ze voor een eerlijke en gelijke behandeling voor iedereen.

Op de website van Het Vierde Huis is voor een groot aantal gemeente te vinden aan welke regels moet worden voldaan om voor een urgentieverklaring in aanmerking te komen. Haarlem valt in deze website onder Zuid-Kennemerland. Je vind de juiste pagina via https://www.hetvierdehuis.nl/zuid-kennemerland/ (Link opent in een nieuw venster)

Let op: Het Vierde Huis staat volledig los van De Waakvlam. Je kunt bij ons dus niet terecht voor informatie.