Historie

Woningbouwvereniging De Vonk wilde een gelijkwaardige partner zoeken om in de toekomst beter op de veranderende woonmarkt te kunnen inspelen. Als vereniging had De Vonk een verenigingsraad. Deze verenigingsraad ging akkoord met de omvorming van woningbouwvereniging naar Stichting Woonmaatschappij De Vonk onder voorwaarde dat er een belangenraad zou komen, die namens de huurders als volwaardig gesprekspartner zou fungeren.

Het werd een vereniging en op 17 juni 1998 werd de oprichting van Huurdersvereniging De Waakvlam een feit.

Tijdens deze oprichtingsvergadering werd met de verhuurder De Stichting Woonmaatschappij een samenwerkingsovereenkomst gesloten, die tot op heden als een rode draad het te voeren beleid bepaalt.

Op 1 januari 2008 volgde de fusie met Ymere. Momenteel is Ymere de op een na grootste woningbouwcorporatie.

Wat doet De Waakvlam

Huurdersvereniging De Waakvlam is een belangenvereniging door en voor huurders, die een woning huren van woningcorporatie Ymere. In zaken waarin volgens het convenant advies nodig is wordt dit, gevraagd of ongevraagd, door De Waakvlam gegeven.