Gemiddelde huurverhoging woningcorporaties in 2020 maximaal 2,6%

Toegestane gemiddelde huurverhoging per woningcorporatie in 2020 Woningcorporaties mogen hun huren over het kalenderjaar 2020 gemiddeld met maximaal inflatie (2,6%) verhogen. Dat is exclusief huurharmonisatie en exclusief huurverhogingen wegens woningverbetering (waaronder verduurzaming).

Hiermee loopt de minister voor Milieu en Wonen vast vooruit op tijdige instemming van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel Wijziging huursomstijging (35254). De Tweede Kamer heeft dat wetsvoorstel op 17 december 2019 aangenomen.

Sociaal Huurakkoord

Hiermee heeft de minister de afspraken van Aedes en Woonbond over de maximale huursomstijging (= maximale gemiddelde huurverhoging) voor woningcorporaties uit het Sociaal Huurakkoord 2018 in wetgeving verwerkt.

Voortzetting huidig beleid als wetsvoorstel niet wordt aangenomen

Wanneer de Eerste Kamer het wetsvoorstel niet voor 1 april 2020 heeft aangenomen, zal voor 2020 het huidige beleid blijven gelden: dat wil zeggen dat de maximale gemiddelde huurverhoging per woningcorporatie dan 3,6% (inflatie + 1 procentpunt) wordt. Dit maximale percentage is dan inclusief huurharmonisatie (huurverhogingen bij nieuwe verhuringen) en inclusief huurverhogingen wegens woningverbetering die al langer dan een jaar geleden is afgerond.

Waarom voor 1 april 2020? Omdat woningcorporaties uiterlijk 1 april 2020 moeten weten welke huurverhoging zij per 1 juli 2020 aan hun huurders kunnen voorstellen. Die huurverhogingsvoorstellen per 1 juli 2020 moeten zij immers vóór 1 mei 2020 bij hun huurders hebben ingediend.