Zestig Ymere-huurders in Haarlem krijgen huurverlaging

Zestig huurders van woningcorporatie Ymere in de gemeente Haarlem krijgen een huurverlaging. Het gaat om huurders die meerjarig in de bijstand zitten of een erg laag inkomen hebben en een huur betalen die naar verhouding te hoog is voor hun inkomen.

Deze huurders hebben een huur die hoger ligt dan 619,01 euro voor een één- of tweepersoonshuishouden of hoger dan 663,40 euro voor een drie- of meerpersoonshuishouden. Alle huurders die in aanmerking komen voor deze huurverlaging hebben afgelopen week van Ymere een brief ontvangen. De huurverlaging is afhankelijk van de huur en het inkomen en bedraagt gemiddeld ongeveer 40 euro per maand. De huurverlaging geldt van januari 2020 tot en met juni 2021.

Met deze huurverlaging wil Ymere een bijdrage leveren aan de betaalbaarheid van het wonen. Regiomanager Gerrie Blok: "Huurders met een inkomen op bijstandsniveau of net daarboven betalen een flink deel van hun inkomen aan huur. Zij kunnen vaak maar net rondkomen, of niet. We willen deze huurders tegemoetkomen met deze regeling."  

Dit is het eerste jaar dat Ymere deze regeling toepast in Haarlem. In Amsterdam, Haarlemmermeer en Almere geldt deze regeling al langer voor huurders van Ymere. De regeling is in samenwerking met de gemeente Haarlem tot stand gekomen. De gemeente verstrekt Ymere de gegevens van huurders die drie jaar achtereen een laag inkomen hadden. De huurders hebben daarvoor uiteraard eerst zelf toestemming gegeven. Ymere financiert deze regeling.