Een hartelijke huurdersrelatie

Door: Jan van de Laar 28/10/2021
Als huurder ga je een langdurige samenwerking aan met de verhurende partij. Daarbij heb je te maken met rechten en plichten en met wederzijdse verwachtingen. Als huurder van een grote corporatie heb je het voordeel dat ze over het algemeen de plichten na proberen te komen maar toch gaat het soms niet goed. Dan komen verwachtingen keer op keer niet uit.

Zo weet ik van een aantal huurders die al jaar in jaar uit proberen een lekkend dak gerepareerd te krijgen. Steeds wordt er een bedrijf op af gestuurd dat dan zegt dat het dak vervangen moet worden. Maar dat gebeurt dan niet. Een reparatie volgt en binnen een jaar is het probleem weer terug. Deze mensen hebben standaard pannetjes in de kamer staan. Dat mag natuurlijk niet gebeuren.

In een ander geval gaat het om een verouderd flatgebouw waar veel mis is op het sociale vlak. Er vind onderhuur plaats aan mensen die geen bal geven om het collectief van een schone en opgeruimde flat. En omdat er meerdere mensen wonen en ze maar één sleutel hebben voor de centrale toegang wordt de deur steeds opnieuw geforceerd. Dit levert een onveilige situatie op. De verhuurder heeft het opgegeven: de deur wordt niet meer gerepareerd. Deze mensen blijven natuurlijk bellen. Dat is begrijpelijk, zij willen dat het probleem wordt opgelost.

Het probleem is voor veel mensen niet dat ze geen aardige mensen aan de lijn krijgen. De mensen aan de telefoon bij Ymere zijn over het algemeen hulpvaardig. Maar ook voor hen zijn er grenzen. En soms krijgen ze hele boze huurders aan de lijn die al veel vaker hebben gebeld met hetzelfde probleem. Die schieten wel eens uit de slof. In sommige gevallen wordt dan besloten dat die persoon niet meer mag bellen.

Maar daarmee is het probleem van de huurder niet opgelost. Die ruikt meteen weer de schimmel als hij thuiskomt of hoort het gedruppel in de pannetjes al op de gang.