Schimmel in je kamer

Door: Jan van de Laar 04/12/2021
Ongeveer 1,5 miljoen woningen in Nederland kampt met schimmel- en vochtproblemen, (volgens het WoonOnderzoek 2018 van het ministerie van BZK ). Dat is oncomfortabel, maar wonen in een vochtig huis kan ook leiden tot gezondheidsklachten. Daarom is het van groot belang om er wat aan te doen.

Wat kun je zelf doen om vocht- en schimmelproblemen te beperken?

Je kunt vochtophoping in de woning beperken door:

De oorzaak van vocht- en schimmel kan variëren. Zoek eerst uit wat de oorzaak is. Als het niets met je woongedrag te maken heeft, kun je ermee beginnen de verhuurder aan te schrijven met een verzoek om tot herstel van de gebreken over te gaan.

Als je buren ook last van vocht en schimmel hebben, kun je bijvoorbeeld gezamenlijk de Energiebus van de Woonbond inschakelen. De Woonbond kan aan de hand van de resultaten uit het Energiebus-onderzoek helpen om je verhuurder tot maatregelen over te laten gaan.

Huurcommissie, kantonrechter, gemeente of GGD inschakelen

Reageert je verhuurder niet op je brief, dan kun je een aantal stappen ondernemen, afhankelijk van of je een sociale woning of een vrije sector woning huurt.

Huurders van sociale woningen

Huurders van sociale huurwoningen (dus met een zogenaamde gereguleerde huurprijs) van woningcorporaties óf particuliere verhuurders, kunnen zich in het geval van schimmel- en vochtproblemen wenden tot de Huurcommissie. Dat kan zes weken nadat je het herstelverzoek schriftelijk hebt gedaan bij je verhuurder, en binnen zes maanden nadat je dit verzoek hebt gedaan. Je kunt de Huurcommissie om een beoordeling van de gebreken vragen. Als de Huurcommissie meent dat er sprake is van een ernstig gebrek, kan zij de huurprijs verlagen tot aan het moment dat de verhuurder de gebreken afdoende heeft hersteld. Huurders kaarten regelmatig klachten over schimmel- en vochtproblemen aan bij de Huurcommissie en over het algemeen honoreert de Huurcommissie deze klachten.

Als huurder van een woningcorporatie kun je je trouwens ook wenden tot de klachtencommissie van je verhuurder als je ontevreden bent over de wijze waarop er op je onderhoudsklacht is gereageerd.

Vrije sector huurders

Alle huurders, dus ook die in de vrije sector (met een niet-gereguleerde huurprijs in een woning van een corporatie of een particuliere verhuurder), kunnen zich met schimmel- en vochtproblemen in hun huis wenden tot de kantonrechter en/of de gemeente en/of de GGD. Bij de kantonrechter kun je niet alleen een lagere huurprijs vorderen, maar ook een verplichting voor de verhuurder om de problemen op te heffen. Een huurder kan zich ook tot de kantonrechter wenden om zelf gemachtigd te worden om de problemen aan te pakken en om de (redelijke) kosten daarvan te verhalen op de verhuurder.