Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere

De zes lokale huurdersorganisaties werken samen in Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY). Het bestuur van SHY overlegt een aantal keren per jaar met het bestuur van Ymere over zaken als huurbeleid, huurverhoging, jaarplannen en beleidsplannen.

Samenwerkingsovereenkomst

De SHY heeft ook een samenwerkingsovereenkomst met Ymere. Deze wordt jaarlijks herzien. Voor 2021 kunt u deze hier downloaden: samenwerkingsovereenkomst.pdf


Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere
Nieuwezijds Voorburgwal 21-1
1012 TC Amsterdam
tel: 020 625 80 46

De huurdersorganisaties overleggen een aantal keren per jaar met de regiomanagers van Ymere over bijvoorbeeld onderhoudsplannen en verkoop- en renovatieplannen.

Wilt u meer over de huurdersorganisaties of wilt u ook meepraten over uw buurt in een bewonerscommissie? Neem dan contact op met de huurdersorganisatie in uw buurt.