Van een bestuurslid vragen we de volgende kwalificaties:

Betrokkenheid met het onderwerp, in dit geval de belangen van de huurder. Interesse in de huurdersproblematiek en mee willen denken in oplossingen. 

 • Sociale vaardigheden, in een team kunnen werken. Een bestuur werkt met elkaar. 
 • Bij de bestuursvergadering (meestal 1 keer per maand) en Algemene vergaderingen aanwezig zijn. 
 • Het is mogelijk een onderwerp of taak kiezen die je goed ligt.    

Van een vrijwilliger vragen we:

 • Betrokkenheid bij een onderwerp, dit kan een deelbelang van de huurder zijn. Bijvoorbeeld alleen over betaalbaarheid in een werkgroep willen praten. 
 • Ondersteunen van bijvoorbeeld een bewonerscommissie(s) zonder lid van het bestuur te worden. Koppelt alleen terug wat er speelt. 
 • De bijdrage van de vrijwilliger kan tijdelijk zijn, met een duidelijke doelstelling en mogelijk resultaat.

Wat bieden we:

 • Inspraak en invloed bij het overleg met Ymere en andere partners zoals de Gemeente. 
 • Een mogelijke plek in het bestuur voor mensen die het leuk vinden maatschappelijke betrokken te zijn. Voor mensen die veel vrije tijd hebben, een leuke interessante hobby. 
 • Een goede aanvulling op je CV.
 • Leerschool voor aankomende/beginnende politici.
 • Oud-bestuurders/politici die betrokken zijn bij dit onderwerp en graag nog tijd hierin willen steken, een plek geven. 
 • Een vertrouwde omgeving waar ieder zijn of haar mening veilig kan uiten. 
 • Een vrijwilligersvergoeding.

De Waakvlam vraagt advies van betrokken huurders met een juridische achtergrond. Er zijn vele onderwerpen, waar mensen met verschillende achtergronden aan mee kunnen doen zoals bijvoorbeeld mensen met ervaring in de bouw.

Ben je geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar info@dewaakvlam.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Vrijwillig is niet hetzelfde als gratis

De Waakvlam is een vereniging en kan niet zonder vrijwilligers en een goed werkend bestuur. Met toegewijde leden die vaak over een lange tijd hun beste kwaliteiten met de vereniging delen. 

Dat willen we graag zo houden en daarom blijven we op zoek naar nieuwe bestuursleden. Ook omdat problematiek in de huursector complexer wordt. Daarnaast willen we graag ook vrijwilligers aantrekken, die niet per se in het bestuur willen zitten maar wel willen meedenken/meehelpen.

Als iemand zitting neemt in het bestuur ontvangt die daarvoor een jaarlijkse vrijwilligersvergoeding. Als er werkbezoeken moeten worden gedaan is een onkostenvergoeding beschikbaar. Vrijwillig is dus niet hetzelfde als gratis.