Heb ik een sociale huurwoning

Een sociale huurwoning kent een begrensde huur. De huur mag nooit hoger zijn dan een bepaald bedrag. Dit heet de maximale huurgrens van de woning. Ook mag de huurverhoging nooit te hoog zijn. In de vrije sector gelden deze regels niet. Wilt u huurtoeslag aanvragen? Dat kan als uw rekenhuur maximaal € 752,33 is. Dit is de grens in 2021. De rekenhuur is de huur de u eerste keer betaalt. De eerste keer nadat u in de woning bent komen wonen.

Vrijesectorwoning

U huurt een vrijesectorwoning als de kale huur op de begindatum van uw contract hoger was dan de huurliberalisatiegrens in dat jaar. Dit heet ook wel een 'geliberaliseerde' huurwoning.

Met een vrijesectorwoning heeft u minder rechten:

Bij problemen met uw verhuurder moet u naar de rechter. Soms kan de Huurcommissie wel voor u nakijken of de huurprijs redelijk is.