Wat is een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie praat namens de huurders over praktische zaken. Bijvoorbeeld: (groot) onderhoud; schoonmaak.

De rechten en plichten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies zijn vastgelegd in de ‘Wet op het Overleg Huurders Verhuurders’ (ook wel de Overlegwet). In deze wet staat dat bewonerscommissies de volgende rechten hebben (Bron: Rijksoverheid):

Bewonerscommissies hebben iets minder rechten dan huurdersorganisaties. Zo mogen zij, in tegenstelling tot huurdersorganisaties, alleen meepraten over het eigen wooncomplex, hebben ze geen instemmingsrecht over servicekosten en ontvangen ze geen kostenvergoeding.