Verantwoording

De Waakvlam is opgericht als een vereniging. De vereniging stelt zich ten doel de belangen te behartigen van huurders van Ymere in Haarlem. Omdat de Waakvlam een vereniging is en geen stichting legt zij jaarlijks verantwoording af aan de leden.

Dit gebeurt eenmaal per jaar op de Algemene Leden Vergadering. Leden kunnen te allen tijden stukken opvragen die met de verantwoording te maken hebben. Zij kunnen hierover contact opnemen via info@dewaakvlam.nl

Op de algemene ledenvergadering zijn alle leden welkom. Bekendmaking van de datum en tijd gebeurt door de vergadering bekend te maken via een advertentie in een huis aan huis weekblad en via sociale media kanalen.