!Woon

!WOON geeft bewoners informatie en advies over huren, kopen, energie, organisatie en participatie. We zijn er voor huurders en huurdersverenigingen, eigenaar-bewoners en woningzoekenden. We zijn een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, het belang van de bewoners staat voorop. Veel van ons werk wordt betaald door de gemeente. Regelmatig worden we ook ingehuurd om bewoners bij te staan in een proces van renovatie of herstructurering. Dan is de bewonersorganisatie opdrachtgever en betaalt de verhuurder de kosten.

!WOON adviseert Huurdersvereniging De Waakvlam op allerlei gebied en helpt onze vereniging professioneler te laten functioneren. Medewerkers van !WOON verzorgen regelmatig voorlichting over uiteenlopende onderwerpen. De jaarlijkse huurverhoging, servicekosten, afdwingen onderhoud, energiebesparing, aanleg van zonnepanelen, wooncoƶperaties, langer zelfstandig thuis wonen, de werking van een Vereniging van Eigenaren en wat daar bij komt kijken etc.