donderdag, juni 13

Digitaal huurderspanel

Het digitaal huurderspanel bestaat uit huurders die een woning huren van Ymere. Het is een samenwerking tussen Ymere en de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY). Hier is de Haarlemse huurdersvereniging van Ymere ook onderdeel van.

Aan de leden vragen we hun mening over onderwerpen die voor de huurders van belang zijn: over wonen, wijken en buurten, ervaringen met Ymere of wensen voor nieuwe producten of diensten.

De onderzoeken worden gemaakt door Ymere én de huurdersvertegenwoordigers, de huurdersorganisatie SHY. SHY behartigt de belangen van de huurders van Ymere. Met de resultaten van de onderzoeken krijgen SHY en Ymere een beter beeld van wat er leeft onder huurders.

Waarom zou ik meedoen?

Zodat Ymere en de SHY beter op de hoogte zijn van de ideeën en meningen van huurders. Ymere kan dan in samenwerking met de SHY haar diensten aanpassen en verbeteren. De SHY kan zo beter opkomen voor de belangen van huurders.

Hoe zit het met mijn privacy?

Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het onderzoek. Wij proberen u niets te verkopen en we maken geen reclame. Het panel wordt beheerd door Research 2Evolve. De gegevens van panelleden worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Lees hier de uitgebreide privacy verklaring van Research 2Evolve.