• Gepubliceerd: 06/03/2020

  Zestig Ymere-huurders in Haarlem krijgen huurverlaging

  Zestig huurders van woningcorporatie Ymere in de gemeente Haarlem krijgen een huurverlaging. Het gaat om huurders die meerjarig in de bijstand zitten of een erg laag inkomen hebben en een huur betalen die naar verhouding te hoog is voor hun inkomen.

  Deze huurders hebben een huur die hoger ligt dan 619,01 euro voor een één- of tweepersoonshuishouden of hoger dan 663,40 euro voor een drie- of meerpersoonshuishouden. Alle huurders die in aanmerking komen voor deze huurverlaging hebben afgelopen week van Ymere een brief ontvangen. De huurverlaging is afhankelijk van de huur en het inkomen en bedraagt gemiddeld ongeveer 40 euro per maand. De huurverlaging geldt van januari 2020 tot en met juni 2021.

  Met deze huurverlaging wil Ymere een bijdrage leveren aan de betaalbaarheid van het wonen. Regiomanager Gerrie Blok: "Huurders met een inkomen op bijstandsniveau of net daarboven betalen een flink deel van hun inkomen aan huur. Zij kunnen vaak maar net rondkomen, of niet. We willen deze huurders tegemoetkomen met deze regeling."  

  Dit is het eerste jaar dat Ymere deze regeling toepast in Haarlem. In Amsterdam, Haarlemmermeer en Almere geldt deze regeling al langer voor huurders van Ymere. De regeling is in samenwerking met de gemeente Haarlem tot stand gekomen. De gemeente verstrekt Ymere de gegevens van huurders die drie jaar achtereen een laag inkomen hadden. De huurders hebben daarvoor uiteraard eerst zelf toestemming gegeven. Ymere financiert deze regeling.  

  Bron: Haarlems Weekblad
 • Gepubliceerd: 06/03/2020

  Gemiddelde huurverhoging woningcorporaties in 2020 maximaal 2,6%

  Toegestane gemiddelde huurverhoging per woningcorporatie in 2020 Woningcorporaties mogen hun huren over het kalenderjaar 2020 gemiddeld met maximaal inflatie (2,6%) verhogen. Dat is exclusief huurharmonisatie en exclusief huurverhogingen wegens woningverbetering (waaronder verduurzaming).

  Hiermee loopt de minister voor Milieu en Wonen vast vooruit op tijdige instemming van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel Wijziging huursomstijging (35254). De Tweede Kamer heeft dat wetsvoorstel op 17 december 2019 aangenomen.

  Sociaal Huurakkoord

  Hiermee heeft de minister de afspraken van Aedes en Woonbond over de maximale huursomstijging (= maximale gemiddelde huurverhoging) voor woningcorporaties uit het Sociaal Huurakkoord 2018 in wetgeving verwerkt.

  Voortzetting huidig beleid als wetsvoorstel niet wordt aangenomen

  Wanneer de Eerste Kamer het wetsvoorstel niet voor 1 april 2020 heeft aangenomen, zal voor 2020 het huidige beleid blijven gelden: dat wil zeggen dat de maximale gemiddelde huurverhoging per woningcorporatie dan 3,6% (inflatie + 1 procentpunt) wordt. Dit maximale percentage is dan inclusief huurharmonisatie (huurverhogingen bij nieuwe verhuringen) en inclusief huurverhogingen wegens woningverbetering die al langer dan een jaar geleden is afgerond.

  Waarom voor 1 april 2020? Omdat woningcorporaties uiterlijk 1 april 2020 moeten weten welke huurverhoging zij per 1 juli 2020 aan hun huurders kunnen voorstellen. Die huurverhogingsvoorstellen per 1 juli 2020 moeten zij immers vóór 1 mei 2020 bij hun huurders hebben ingediend.

  Bron: Rijksoverheid

Eigen, en niet-eigen nieuws

De Waakvlam publiceert op deze pagina nieuws waarvan ze denkt dat het voor de leden interssant kan zijn. Vaak is het nieuws van De Waakvlam zelf.

Maar soms is het belangrijk om nieuws van andere bronnen ook hier te publiceren. Wij zullen in dat geval altijd de bron onder het artikel vermelden.