Huurdersvereniging de Waakvlam

vertegenwoordigd Huurders van Ymere in Haarlem

Wij nodigen u uit voor een bijeenkomst over: Duurzaamheid, wat levert het op!

De Haarlemse Huurders Organisatie SHHO nodigt u uit voor een bijeenkomst over: Duurzaamheid, wat levert het op!
Op Woensdag 9 Oktober 2019 van 19:30 tot 22:00 in het Van der Valk Hotel in Haarlem.

Aanmelden per mail: mauharr@telfort.nl

Bestemd voor alle huurders van Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere (Haarlem).

Agenda
19.00 uur Inloop

19.30 uur Aanvang: Welkomstwoord Ton van der Voort, voorzitter SHHO

19.40 uur de wethouders aan het woord (Marie-Thérèse Meijs en Robbert Berkhout)

Deel 1
20.05 uur Uitleg op gemeentelijke niveau over energietransitie.
Nathalie van den Eerenbeemt namens de gemeente Haarlem

Pauze
20.30 uur

Deel 2
20.45 uur Wat is de visie van de verhuurder en wat zijn de verwachtingen van de huurder?
Wat doen de woningcorporaties in Haarlem doen en wat gaan zij nog doen?

Deel 3
21.00
De huurder aan het woord
Een bewoner van het Hof van Egmond geeft zijn ervaring weer bij het energiezuinig maken van dit complex
(gasloos en 0 op de meter)

Deel 4
21.15 uur Reacties van de wethouder, directieleden woningcorporaties en voorzitter SHHO.

Deel 5
21.30 uur Borrel en napraten

De avond staat geheel onder leiding van Erik Vermathen van bureau Stade Advies

Bewonerscommissies

Wij steunen huurders die een bewonerscommissie willen oprichten, zodat ze meer inspraak en rechten krijgen. We ondersteunen de bewonerscommissies die er al bestaan.

Steun voor huurders

De Waakvlam luistert naar huurders, verzamelt hun klachten en geeft die door aan de corporatie. Én we volgen samen met u wat Ymere met uw klachten doet.

Overleg met Ymere

We overleggen elke drie maanden met het Haarlemse Regiokantoor van Ymere over klachten van bewonerscommissies en huurders. Dit is het ‘Stedelijk overleg’

Gemeente Haarlem Meerjarenprogramma

Het Meerjarengebiedsprogramma geeft een weergave van projecten die de gemeente Haarlem en haar partners in de stad uitvoeren.

De projecten die worden opgenomen hebben een start en einddatum, een geografische locatie en zijn van alle domeinen waarbinnen de gemeente werkzaam zijn. Ook ziet u relevante projecten van bijvoorbeeld woningbouwcorporaties waar de gemeente aan mee werkt (door bijvoorbeeld vergunningverlening en aanpak van het omliggende openbaar gebied).

Op deze wijze kunt u de grotere werkzaamheden van de gemeente in uw wijk volgen. U vindt in deze data niet het dagelijkse werk zoals onderhoud, bijvoorbeeld het verven van de speeltoestellen in uw wijk of de inzet van handhavers.

Klik hier voor de Interactieve kaart.

Bron: gemeente haarlem

Wat is een bewonerscommisie?

Een bewonerscommissie is een groep huurders die de belangen behartigt van alle huurders in een of meer dicht bij elkaar gelegen woningcomplexen. Dit is in het geval van de Waakvlam, woningcorporatie Ymere.

De belangrijkste taak van een bewonerscommissie is om de bewoners van een flat of straat in gesprek te gaan met Ymere over het onderhoud, de energiezuinigheid, de leefbaarheid en de huurprijzen.

Voor een corporatie is het prettig om met een bewonerscommissie te werken omdat vragen en klachten zo op een snelle en praktische manier bij de corporatie terechtkomen. Huurdersvereniging de Waakvlam ondersteund deze bewonerscommisies in hun gesprek en onderhandeling met Ymere.

De rechten en plichten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies zijn vastgelegd in de ‘Wet op het Overleg Huurders Verhuurders’

Bewonerscommissies hebben iets minder rechten dan huurdersorganisaties. Zo mogen zij, in tegenstelling tot huurdersorganisaties, alleen meepraten over het eigen wooncomplex, hebben ze geen instemmingsrecht over servicekosten en ontvangen ze geen onkosten vergoeding.

De Huurcommisie

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die huurders en verhuurders helpt door voorlichting te geven, onderzoek te doen, te bemiddelen bij hun conflict of, indien nodig, het conflict formeel te beslechten door een uitspraak te doen, bindend voor beide partijen.

Ook gemeenten, rechtbanken, (ver)huurders in de vrije sector, huurdersorganisaties en bewonerscommissies kunnen bij de Huurcommissie terecht

Lees verder op: https://www.huurcommissie.nl/