Skip to content

Huurdersvereniging de Waakvlam

vertegenwoordigd Huurders van Ymere in Haarlem

Wegens het Coronavirus zijn alle spreekuren tot onbekende tijd opgeschort.

Twee soorten servicekosten: hoe zit dat?

In april ontving u een overzicht van al uw servicekosten, samen met de huurverhogingsbrief. Hierin stond ook of de servicekosten omhoog gaan. Later in het jaar krijgt u van ons ook nog een aparte afrekening van de servicekosten. Daarin staat of u moet bijbetalen of geld terug krijgt. Hoe zit dat nou eigenlijk?

Lees snel HIER verder,

Bewonerscommissies

Wij steunen huurders die een bewonerscommissie willen oprichten, zodat ze meer inspraak en rechten krijgen. Ook ondersteunen we bewonerscommissies die al bestaan.

Steun voor huurders

De Waakvlam luistert naar huurders, verzamelt hun klachten en geeft die door aan de corporatie. Én we volgen samen met u wat Ymere met uw klachten doet.

Overleg met Ymere

We overleggen elke drie maanden met het Haarlemse Regiokantoor van Ymere over klachten van bewonerscommissies en huurders. Dit is het ‘Stedelijk overleg’

Gemeente Haarlem Meerjarenprogramma

Het Meerjarengebiedsprogramma geeft een weergave van projecten die de gemeente Haarlem en haar partners in de stad uitvoeren.

De projecten die worden opgenomen hebben een start en einddatum, een geografische locatie en zijn van alle domeinen waarbinnen de gemeente werkzaam zijn. Ook ziet u relevante projecten van bijvoorbeeld woningbouwcorporaties waar de gemeente aan mee werkt (door bijvoorbeeld vergunningverlening en aanpak van het omliggende openbaar gebied).

Op deze wijze kunt u de grotere werkzaamheden van de gemeente in uw wijk volgen. U vindt in deze data niet het dagelijkse werk zoals onderhoud, bijvoorbeeld het verven van de speeltoestellen in uw wijk of de inzet van handhavers.

Klik hier voor de Interactieve kaart.

Bron: gemeente haarlem

Wat is een bewonerscommisie?

Een bewonerscommissie is een groep huurders die de belangen behartigt van alle huurders in een of meer dicht bij elkaar gelegen woningcomplexen. Dit is in het geval van de Waakvlam, woningcorporatie Ymere.

De belangrijkste taak van een bewonerscommissie is om de bewoners van een flat of straat in gesprek te gaan met Ymere over het onderhoud, de energiezuinigheid, de leefbaarheid en de huurprijzen.

Voor een corporatie is het prettig om met een bewonerscommissie te werken omdat vragen en klachten zo op een snelle en praktische manier bij de corporatie terechtkomen. Huurdersvereniging de Waakvlam ondersteund deze bewonerscommisies in hun gesprek en onderhandeling met Ymere.

De rechten en plichten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies zijn vastgelegd in de ‘Wet op het Overleg Huurders Verhuurders’

Bewonerscommissies hebben iets minder rechten dan huurdersorganisaties. Zo mogen zij, in tegenstelling tot huurdersorganisaties, alleen meepraten over het eigen wooncomplex, hebben ze geen instemmingsrecht over servicekosten en ontvangen ze geen onkosten vergoeding.

De Huurcommisie

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die huurders en verhuurders helpt door voorlichting te geven, onderzoek te doen, te bemiddelen bij hun conflict of, indien nodig, het conflict formeel te beslechten door een uitspraak te doen, bindend voor beide partijen.

Ook gemeenten, rechtbanken, (ver)huurders in de vrije sector, huurdersorganisaties en bewonerscommissies kunnen bij de Huurcommissie terecht

Lees verder op: https://www.huurcommissie.nl/

Secured By miniOrange