vrijdag, mei 17

Gemeente Haarlem overtreed eigen collegebesluit

Al een jaar lang zitten de boven-bewoners van het Anton Pieckhofje in de wietlucht. Oorzaak: meerdere blowende onderburen die in de doorstroomvoorziening op de begane grond wonen. De omhoogtrekkende penetrante wietlucht vult de woon- en slaapkamers in de boven gelegen appartementen. Een ongezonde en zeer onprettige situatie die het woongenot ernstig bederft. Vanaf de eerste overlastmelding is dit probleem bij de gemeente en verhuurder Ymere bekend, maar toch blijft het probleem voortbestaan en worden er geen structurele oplossingen aangeboden.

Er mag geen drank en (soft)drugs in de doorstroomvoorziening gebruikt worden. De gemeente heeft dit zelf bepaald in een collegebesluit. De praktijk wijst nu al een jaar lang uit dat dit onuitvoerbaar is. De overlast in het complex blijft maar doorgaan. Er is geen lik op stuk sanctiebeleid.

Signalering wordt in de schoenen van de boven-bewoners geschoven en handhaving is een wassen neus. Alleen in september zijn er al 19 meldingen van ernstige wietluchtoverlast door de boven-bewoners ingediend, waar niks mee wordt gedaan.

Alle bewoners van het Anton Pieckhofje hebben wettelijk gezien recht op ongestoord woongenot, maar zullen dat op deze manier nooit krijgen. Dit is frustrerend en levert veel stress op. De bewoners hebben het vertrouwen in de gemeente, de wethouder en Ymere volledig verloren. Zij zien de toekomst somber in: deze ongezonde woonomgeving zal vanwege de aanwezige wietlucht blijven voortbestaan.

Vanwege de langlopende geschiedenis, en het feit dat er niks is veranderd, ondanks eindeloze overleggen en gesprekken tussen alle partijen, heeft Huurdersorganisatie De Waakvlam serieuze twijfels of deze huidige situatie en bestemming van het Anton Pieckhofje wel houdbaar is. De Gemeente Haarlem komt het collegebesluit niet na, en verhuurder Ymere beschermt haar huurders niet.

De Waakvlam roept het gemeentebestuur en Ymere op, om nu eindelijk eens met een duurzame oplossing te komen, die ongestoord woongenot voor de huidige én voor de toekomstige bewoners van het Anton Pieckhofje, garandeert. Zorg daarnaast voor begeleiding van de huidige boven-bewoners die niet voor deze woonsituatie hebben gekozen en zouden willen verhuizen, naar een andere gezondere woonomgeving.