woensdag, april 24

Samenwerkingsovereenkomst mei 2021

In de Samenwerkingsovereenkomst tussen Ymere en de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) is vastgelegd wat huurder en verhuurder moeten doen om aan de eisen van de Overlegwet te voldoen. Deze overeenkomst is eigenlijk een uitbreiding van de Overlegwet.

Download samenwerkingsovereenkomst 2021

Samenwerkingsovereenkomst 2021