dinsdag, juni 11

Cynthia is boos

Onder de titel Boos in de Roos stellen we een aantal Rozenpriëlers aan je voor die op een of andere manier een conflict hebben met Ymere. In deze eerste aflevering maak je kennis met Cynthia.

In het kader van deze serie kunnen en willen we geen oordeel uitspreken over de conflicten die worden beschreven. Wel willen we een openbaar platform aanbieden, waar bewoners hun zegje kunnen doen en hun hart kunnen luchten.

Als je wat door de Roos wandelt zie je vooral eengezinswoningen en appartementen. Ymere verhuurt ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Voor een deel zijn dat eengezinswoningen. Cynthia en haar echtgenoot Johnny wonen met hun vier kinderen in een eengezinswoning in de Rozenprieelstraat. Het huis kent een lange geschiedenis van vooral vochtproblemen. Volgens Cynthia zijn de problemen nooit goed aangepakt. De contacten met Ymere verliepen steeds moeizamer. Uiteindelijk is het meningsverschil met Ymere zó uit de hand gelopen dat het tot een rechtszaak kwam.

Als Cynthia begint te praten, kan ze nog maar moeilijk stoppen. Het is duidelijk dat de hele situatie haar heel hoog zit.

Cynthia

We wonen hier nu ruim 12 jaar en van het begin af aan zijn er problemen geweest. Op de dag dat we hier introkken was het stucwerk nog nat. We worden hier zowel van boven als van onder af door vocht belaagd. Het hemelwater van de buren wordt voor een te groot deel via onze afvoer geloosd, en die kan het niet aan. Daardoor worden de muren geleidelijk steeds natter. Binnen zie je schimmelplekken, behang laat los, maar ook buiten zie je van die witte uitslagplekken. Deuren sluiten niet goed en we kunnen hier ook niet goed luchten. En dan hebben we officieel een energielabel B. Dat was ooit E tot F, en daarna is er niet veranderd, behalve dan dat de huur is verhoogd! Zelfs vóór de prijsstijgingen van de energie betaalde ik al meer dan €400 per maand. Nou dan is de boel volgens mij niet goed geïsoleerd, wat bij een B-label het geval zou moeten zijn! Ymere heeft me aangeraden om te stoken met de ramen open. Nou vraag ik je!

Indertijd zijn door toenmalig stadsarchitect Nico Andriessen, twee soorten woningen ontworpen in de Roos. Je kunt ze herkennen aan de verschillende daken. Het ene soort heeft een gewoon dak, terwijl het andere soort één schuin dak heeft, dat vanaf de nok een loodrechte muur naar beneden staat. De huizen met een gewoon dak zijn zo’n 50 jaar oud, terwijl de andere huizen van recenter datum zijn. Deze huizen zijn ongeveer 30 jaar oud, en deze huizen volgens Cynthia de meeste problemen. Dat bleek toen ze bij buren navraag deed.

Cynthia

De meeste mensen zijn het zat om steeds maar te klagen. Als ik ze bijvoorbeeld zeg dat mijn vloer altijd ijskoud is, blijkt dat veel meer mensen dat hebben, maar ze hebben het opgegeven om te klagen, en accepteren het alsof het zo hoort. Nou, dat ga ik niet doen. Nooit! Never, nooit niet!! Voor een kale huur van meer dan €750 per maand mag je toch wel verwachten dat alle elementaire zaken goed geregeld zijn. Eén van de dingen die ik Ymere kwalijk neem, is hun gebrekkige manier van communiceren. Kijk, zij doen aan het eind van de dag de deur achter zich dicht, en gaan dan naar huis. Maar wij zitten dag en nacht met de ellende, jaar in jaar uit. En ik heb het uiteindelijk op een rechtszaak laten aankomen om eens heel duidelijk mijn zegje te doen!!

Het is triest dat het conflict zó uit de hand is gelopen. De kern draait, zoals zo vaak om geld. Een toegezegde huurkorting, waarover beide partijen het niet helemaal eens waren, zodat er geen overeenstemming was over de te betalen bedragen. Cynthia heeft het hele bedrag dat Ymere eiste, uiteindelijk wel betaald. Maar ze koos er toch voor om de zaak te laten voorkomen. (Je vind een uitgebreidere beschrijving van het conflict op de site van de Waakvlam.)

Cynthia

Helaas heb ik de zaak verloren. Heel teleurstellend! ik had eigen experts uitgenodigd, maar veel gegevens die ik heb aangeleverd, zijn door de rechter niet eens meegenomen in de overwegingen die tot zijn besluit hebben geleid. Ik kan hier nu tegen in beroep gaan, maar mijn advocaat heeft me al gewaarschuwd dat de kosten van het hoger beroep fors hoger zijn dan de zittingskosten die ik nu moest betalen! Het is om wanhopig van te worden!!

Het is hier niet de plek om het hele vonnis te vermelden, maar één zin is té opvallend om je te onthouden. Woordelijk staat in het vonnis ‘Tenslotte is van belang dat Ymere onbetwist heeft aangevoerd dat Westerveld met zes personen in de woning verblijft en dat ook dit invloed kan hebben op de vochtigheid in de woning.’ (Westerveld is de achternaam van Cynthia.) Wat het precies betekent? En wat er precies mee wordt bedoeld? Het lijkt een nogal raadselachtige zin…..