dinsdag, juli 23

Ymere niet verantwoordelijk bij calamiteit!

Door: Jan van de Laar

Als u huurder heeft u zelf de keuze of u een inboedelverzekering afsluit of niet. Veel mensen denken dat de spullen die ze hebben haast geen waarde hebben en dat een inboedelverzekering daarom geen nut zou hebben. Maar er zijn gevallen waarbij huurders spijt als haren op hun hoofd hebben dat ze geen inboedelverzekering hadden afgesloten.

Een mooi voorbeeld daarvan deed zich voor op het Teylerplein. Daar was sprake van een calamiteit met het riool. De woning van een aantal huurders kwam volledig blank te staan. De appartementen zaten onder de smurrie. De hele inboedel was onbruikbaar geworden.

De huurders beklaagden zich bij Ymere en stelden dat zij aansprakelijk zou zijn voor de schade in de woning en de schade aan de spullen die onbruikbaar waren geworden. Maar dat blijkt bij een calamiteit niet het geval te zijn. Een calamiteit is door de verhuurder niet te voorzien, daardoor is zij niet aansprakelijk voor de schade in de woning.

In dit geval zou de inboedelverzekering de schade volledig hebben gedekt. Maar helaas had de huurder die niet afgesloten. Uiteraard is Ymere wel verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem dat de calamiteit heeft veroorzaakt en heeft zij dat ook gedaan.

Overigens zijn er ook andere situaties waarbij de huurder de inboedelverzekering moet aanspreken. Bij een lekkage van de verwarmingsketel bijvoorbeeld, daarbij ontstond schade aan het eronder gelegen plafond. Ook toen verwees Ymere door naar de inboedelverzekering. Die loste het op alsof het de gewoonste zaak van de wereld was.

Ik vroeg aan de schade expert hoe dat dan zat. Hij vertelde me dat er bepaalde schades zijn die verzekeraars zonder al te veel discussie oppakken zoals waterschades. Op deze manier worden heel veel juridische procedures voorkomen. Iedereen is daarbij gebaat, zo vertelde hij. Hierover hebben verzekeraars afspraken gemaakt met woningcorporaties.

Maar dan moeten dit soort afspraken wel bekend zijn bij huurders. Want als je nu tegen een calamiteit aanloopt en je hebt geen inboedelverzekering afgesloten, dan ben je de sigaar.