zaterdag, juni 15

Onderhandelingen huuraanpassing

Elk jaar onderhandelt Ymere met de huurdersorganisatie SHY over de huuraanpassing. Dit jaar heeft SHY geen volledig positief advies gegeven. Helaas betekent dat niet dat de huurverhoging dan niet door gaat. Ymere mag het advies (‘met redenen omkleed’) naast zich neerleggen en doet dat ook. In dit stuk ziet u wat de huuraanpassingen zijn van Ymere.

Allereerst het goede nieuws: rond een derde van de huurders krijgt een huurverlaging en betaalt per 1 juli een huur van € 575. In de nationale prestatieafspraken zijn het Rijk, Aedes en de Woonbond overeengekomen om bij huurders met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum en een huur van meer dan € 575, de huur te verlagen tot € 575. U leest er hier meer over.
Huurders die recht hebben op huurverlaging krijgen in de eerste week van mei een brief over de huurverlaging.

Regels

Wettelijk bepaald is ook dat het uitgangspunt van de hoogte van de huurverhoging de gemiddelde loonstijging van 2022 is. U kunt hier meer lezen over de ‘regels’ omtrent de huuraanpassing dit jaar.

Dan volgen nu de verhogingen die Ymere doorvoert.

Reguliere huurverhoging lagere inkomens

  • Bij een huur tot € 300,-: € 25,-
  • Bij een huur tussen € 300 en € 452 : 3,1%
  • Bij een huur tussen € 452 en € 575: 2,9%
  • Bij een huur tussen € 575 en € 693 : 2,6%
  • Bij een huur tussen € 693 en €808,06: 1.0%
  • Bij een huur hoger dan € 808,06 : 0%
  • 3,1% voor onzelfstandige woonruimtes en woonwagens.

 Inkomensafhankelijke huurverhoging

Ook dit jaar is een inkomens afhankelijke huurverhoging toegestaan van maximaal € 50 (voor ‘Hoge Middeninkomens’) of € 100 (voor ‘Hoge inkomens’). U ziet in de eerste tabel wat de middenhoge en hoge middeninkomens zijn en in de tweede tabel wat de huurverhoging.

Vrije sector

  • Huurders in de vrijesector met een huur tot € 1069 krijgen een huurverhoging van 3,1%.
  • Huurders met een hogere huur dan € 1069 krijgen een huurverhoging van 4,1%

Bezwaar maken

Het voorstel van de verhuurder is niet altijd terecht. Een verkeerd voorstel, gebrekkig onderhoud of een daling van inkomen kunnen reden zijn voor een lagere of geen verhoging. Tot 1 juli kunt u bezwaar maken tegen een verhoging per 1 juli. Controleer vooral ook de servicekosten, want teveel betaald voorschot kunt u terugvragen.

Wilt u kijken of uw huurverhoging terecht is? Doe de huurverhoging check bij de website van Stichting !Woon.

Heeft u vragen, dan kunt in Amsterdam, Hoofddorp en Haarlem bij !WOON terecht. Kijk hier voor hun contactgegevens.