dinsdag, juni 11

Regelgeving

Welke rechten en plichten heb ik als huurder?
Regelgeving

Welke rechten en plichten heb ik als huurder?

Als huurder moet u zich aan regels houden. U moet bijvoorbeeld de huur op tijd betalen. Maar u heeft ook rechten. Zoals recht op huurbescherming. Als u een huis huurt, houdt u zich aan het volgende: U betaalt op tijd de huur. In het huurcontract staat hoe hoog de huur is. En op welke dag van de maand u de huur betaalt.U gebruikt de woning als een ‘goede huurder’. U repareert zelf kleine reparaties. En u geeft geen overlast. Rechten voor huurders Als huurder heeft u recht op: Huurbescherming. Dit voorkomt dat uw verhuurder zomaar de huur stopzet. Huurt u tijdelijk een woning dan heeft u minder huurbescherming. De verhuurder kan niet tussentijds de huur opzeggen. Maar wel als de afgesproken tijd van de huur voorbij is. Huurprijsbescherming. U heeft recht op huurprijsbescher...