Huurdersorganisatie de Waakvlam behartigt de belangen van alle huurders in Haarlem van wooncorporatie Ymere.

In feite houden wij ons bezig met alles waar Ymere zich ook mee bezig houd, alleen dan vanuit het perspectief van de huurder. De prestatieafspraken met huurders, corporatie en gemeente, de jaarlijkse huurverhoging in overleg met het overkoepelende orgaan SHY (samenwerkende huurdersorganistatie’s Ymere), onderhoud en renovatieprojecten van Ymere zijn belangrijke onderwerpen van overleg.

De Waakvlam kent een bestuur van vrijwilligers met werkgroepen die rondom een thema adviseren aan de Ymere. Ook zijn er meer dan 45 bewonerscommissies aangesloten bij de Waakvlam.

De belangrijkste taken van een huurdersorganisatie zijn:

– Het behartigen van de belangen van huurders.
– Het vertegenwoordigen van het huurdersbelang.
– Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de corporatie.
– Het raadplegen, adviseren en ondersteunen van de bewonerscommissies.

Organisatievorm

Huurdersvereniging De Waakvlam is een belangenvereniging door en voor huurders, die een woning huren van woningcorporatie Ymere. In zaken waarin volgens het convenant advies nodig is wordt dit, gevraagd of ongevraagd, door De Waakvlam gegeven. 

De Waakvlam heeft voor een status als vereniging gekozen, om middels haar leden de koers te bepalen. Bewonerscommissies voeren in het beleid een erg actieve rol als het gaat om direct contact met de huurders en uitvoerende zaken.