dinsdag, juni 11

Bewonerscommissie oprichten in vier stappen

Een bewonerscommissie is een groep bewoners uit een bepaald gebied, complex van woningen of woongebouw die willen samenwerken om de omstandigheden waarin gewoond en geleefd wordt in dat gebied (complex, gebouw) te verbeteren. Dat kan om alles gaan, van afval afvoeren tot zonneschermen plaatsen. Ook onderhoud, renovatie, overlast, schoonmaak en tuinonderhoud vallen hier dus onder. Wilt u een bewonerscommissie oprichten? Volg dan het onderstaande stappenplan. Moet u nog overtuigd worden? Lees dan hier vijf ijzersterke redenen om het wel te doen.

STAP 1 De initiatiefgroep: voorbereiding

Misschien ken je al bewoners die er net zo over denken als u. Als dat niet het geval is, is het raadzaam om eerst op zoek te gaan naar een medestander. Bewoners die zich net als u betrokken voelen bij wat er speelt in de straat of buurt. Samen kun je het voorwerk doen om tot een bewonersorganisatie te komen.

STAP 2 Bewonersvergadering: steun van de achterban

Om een gezamenlijke start te kunnen maken, organiseer je een bewonersvergadering. Jij vindt dat er iets moet gebeuren. En jij heeft goede ideeën waarmee je aan de slag wilt gaan. Maar wat vinden de andere bewoners? En willen ze zelf meehelpen? Dat kom je het beste te weten door het aan de medebewoners te vragen. En hoe meer steun je krijgt van andere bewoners, des te beter.

STAP 3 Basisafspraken van een bewonersorganisatie

Om te zorgen dat de samenwerking in de bewonerscommissie lekker loopt, is het verstandig om een aantal dingen te bespreken. Belangrijke onderwerpen om met elkaar afspraken over te maken zijn:

Wat is het doel van de bewonerscommissie?
Hoe willen we dat bereiken?
Welke taken pakken we op en wie doet wat?
Hoe betrekken we de andere bewoners?

STAP 4 Bekendmaking bij de Waakvlam

Zorg dat iedereen van je bestaan af weet: bewoners, de gemeente, het welzijnswerk, enzovoorts. En vergeet vooral niet om je bekend te maken bij de Waakvlam. Anders loopt je subsidie mis! Bovendien willen wij graag met bewonerscommissies praten over allerlei zaken die belangrijk zijn voor bewoners. Bijvoorbeeld over het onderhoud of de leefbaarheid. Ook de Waakvlam wil graag weten wat er in jou complex of buurt speelt. Want alleen dan kunnen wij de belangen van de huurders goed behartigen.